Keskipiste-Leader

Leader-yhdistykset tarjoavat mahdollisuuksia alueensa yrittäjille tai yrittäjyyttä aloitteleville

Haastattelimme Keskipiste-Leaderin hankeaktivaattori Anu Suotulaa ja kysyimme, millaista tukea Leader-yhdistykset voivat tarjota yrittäjille, yrittäjyyttä aloitteleville tai nuorille, joita kiinnostaa yrittäjyys tai oman projektin toteuttaminen. Lue, millaisia mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla kahdeksan kunnan alueella toimiva Keskipiste-Leader voisi tarjota esimerkiksi sinulle.

Kuvateksti: Keskipiste-Leaderin toiminnan painopisteitä ovat yrittäjyyden edistäminen, paikallisyhteisöt ja nuoret voimavarana. Kuvassa hankeaktivaattori Anu Suotula (oik.) ja hankeneuvoja Anni-Mari Isoherranen

Mitä Keskipiste-Leader tekee?

Keskipiste-Leader on yksi Suomen 54 maaseudun kehittämisyhdistyksestä. Maaseudun kehittämisyhdistyksen tehtävä on tukea ja kannustaa rahoituksen ja neuvonnan avulla toiminta-alueensa asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä ja synnyttämään uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

Millä alueella toimitte?

Keskipiste-Leader toimii Pohjois-Pohjanmaalla kahdeksan kunnan alueella. Toiminta-alueeseen kuuluvat Haapajärvi, Haapavesi, Nivala, Kärsämäki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi ja Siikalatva. Asukkaita alueella on n. 45 000.

Millaisia mahdollisuuksia tarjoatte yrittäjyyttä aloitteleville tai jo yrittäjänä toimiville?

Yrittäjille sekä aloittaville yrityksille tarjoamme EU:n maaseuturahaston yritystukea ja Startti Leader -rahoitusta. Keskipiste-Leaderin oma Startti Leader -rahoitus on suunnattu yrityksen pienempiin kehittämistoimiin ja investointeihin. EU:n maaseuturahaston yritystukea voi saada yrityksen investointeihin tai esim. tuotteiden kehittämiseen.

Yritysten on mahdollista saada myös rahoitusta yritysryhmähankkeeseen, jolla voidaan esimerkiksi edistää uusien tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, innovaatioiden kaupallistamista tai yritysten verkostoitumista. Yksityiskohtaisempaa tietoa kannattaa kysellä oman kunnan alueella toimivasta Leader-yhdistyksestä!

Millaisia mahdollisuuksia tarjoatte nuorille?

Konkreettisin mahdollisuus, jota tarjoamme kaikille toiminta-alueellamme asuville nuorille, on Nuoriso Leader -rahoitus. Rahoitus on nuorten omien projektien rahoitusväline ja suuruudeltaan 100–500 €. Käyttökohde voi olla tapahtuman järjestäminen, harrastusvälineiden hankinta tai muu pieni projekti, jonka nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat. Harjoitusyritykset voivat hakea rahoitusta yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen liittyviin kuluihin.

Keskipiste-Leaderin toiminnassa nuoret ovat otettu mukaan myös päätöksentekoprosessiin, sillä Nuorisotyöryhmä kokouksissaan käsittelee ja ottaa kantaa saapuneisiin Nuoriso Leader -hakemuksiin sekä tekee päätösesityksen rahoituksesta. Näin annamme nuorille mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskettaviin asioihin. Nuorisotyöryhmällä on myös mahdollisuus järjestää esimerkiksi tapahtumia toiminta-alueellamme, ja näin he voivat vaikuttaa nuorten viihtyvyyteen kotiseudullaan. Leaderin kansainvälisen toiminnan myötä meillä on mahdollisuus tarjota nuorille myös kokemuksia kansainvälisestä toiminnasta.

Onko alueella muita Leader-yhdistyksiä? Mitä?

Pohjois-Pohjanmaalla toimii viisi Leader-yhdistystä. Keskipiste-Leaderin lisäksi yhdistyksiä ovat Koillismaan Leader, Oulun Seudun Leader, Nouseva Rannikkoseutu sekä Rieska-Leader. Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä mm. yhteisten hankkeiden muodossa.

Kehen ottaa yhteyttä, mikäli haluaa lisätietoja?

Lisätietoja Keskipiste-Leaderin toiminnasta löytyy nettisivuiltamme osoitteesta: www.keskipisteleader.fi.

Lisätietoja antavat myös yhdistyksen työntekijät:

Toiminnanjohtaja Ilkka Peltola (yhdistyksen toiminta ja yritystuet), p. 0400-838 528, ilkka.peltola(a)keskipisteleader.fi,

hankeneuvoja Anni-Mari Isoherranen (hankeasiat), p. 040-544 8643, anni-mari.isoherranen(a)keskipisteleader.fi

hankeaktivaattori Anu Suotula (nuorisotyöhön liittyvät asiat), p. 046-922 9600, anu.suotula(a)keskipisteleader.fi.

 

Teksti: Elli-Noora Kumpulainen, Valtakunnallinen YES ry