Nuoret ja yrittäjyys

Pienillä innovaatioilla voi tehdä ihmeitä – yrittäjyys on mahdollisuus itsensä toteuttamiseen ja työllistymiseen

Nuorten mielenkiinto yrittäjyyttä kohtaan on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Esimerkiksi vuonna 2016 joka kahdeksas 18–25-vuotias ilmoitti perustavansa yrityksen kolmen vuoden kuluessa. Mikä on kasvavan positiivisen suhtautumisen takana ja miten nuori yrittäjä pääsee alkuun yrittäjyydessään?

Nuorelle yrittäjälle on tärkeää päästä verkostoitumaan muiden vasta aloittaneiden yrittäjien kanssa

Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö Aicha Manai toteaa, että nuorten yrittäjyysinnon taustalla on yleinen asenteiden muutos.

– Mediassa on rohkeammin puhuttu siitä, että yrittäjyyden kautta voi tavoitella unelmiaan ja toteuttaa itseään. Lisäksi oppilaitokset ovat ottaneet yrittäjyyden edistämisen osaksi toimintaansa. Nyt esimerkiksi korkeakouluissa puhutaan yrittäjyydestä ja tarjotaan tukea opiskelijoille bisnesideoiden kehittämiseen ja yrittäjyyteen. Lisäksi tarjolla on yrittäjyyskursseja, joissa yrittäjyyttä voi harjoitella käytännön kautta.

Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkönä toimivan Joonas Mikkilän mukaan nuoret myös suhtautuvat työhön ja työelämään eri tavalla.

– Nuoret näkevät yrittäjyyden osittain välttämättömyytenä eli käytännössä entistä useampi tulee työllistämään itsensä yrittäjänä. Yrittäjyys on monelle myös väylä työhön, jota ei muutoin voisi välttämättä saavuttaa. Lisäksi teknologia ja digitalisaatio ovat tarjonneet uudenlaisia mahdollisuuksia yrittäjyydelle. Pienillä innovaatioilla voi tänä päivänä tehdä ihmeitä.

Mistä lähteä liikkeelle, kun haluaa perustaa oman yrityksen?

Yrityksen perustamiseen liittyy myytti, että se on vaikeaa. Onko asia todella niin? Mikkilän mukaan Suomessa yrityksen perustamiseen liittyvät tekniset asiat, kuten yrityksen rekisteröiminen, on tehty helpoksi. Aloittelevaa yrittäjää Mikkilä kehottaa keskittymään liikeidean ja -suunnitelman kehittämiseen.

– Ohjaan nuoria miettimään ideaa, joka rakentuu vahvasti nuoren omalle osaamiselle ja intohimolle. Se on vahvan liiketoiminnan perusta. Tämän ympärille laaditaan liiketoiminnan kannattavuussuunnitelmat. Tähän saa maksutonta tukea Uusyrityskeskuksilta, joita on 30 eri puolilla maata. Uusyrityskeskuksessa nuori pääsee yritysneuvojan kanssa sparraamaan ideaansa ja tekemään laskelmia. Tämän pohjalta voi sitten hakea starttirahaa yritystoiminnan alkuun TE-toimistolta.

Verkostot ja vertaiset aloittelevan yrittäjän tukena

Monen yrittäjyydestä haaveilevan mielessä on huoli epäonnistumisesta. Miten epäonnistumisiin pitäisi suhtautua?

– Liikeidean ei tarvitse olla maailman ihmeellisin. Pidemmän päälle yrittäjä pääsee näkemään, kannattaako bisnesidea vai ei. Ei ole kamalaa, vaikka ei onnistuisikaan. Esimerkkinä voisi sanoa, että start up -maailmassa todellinen läpimurto tapahtuu vasta toisella tai kolmannella yrittämällä.

Manai kertoo, että verkostot ja muiden aloittelevien yrittäjien vertaistuki ovat tärkeitä tuoreille yrittäjille.

– Nuorelle yrittäjälle on tärkeää, että pääsee juttelemaan toisten kanssa, jotka ovat yhtä pihalla.

***

Yrityksen perustamisen askeleet

1 Muotoile idea.
2 Laadi suunnitelma.
3 Valitse yritysmuoto.
4 Jätä perustamisilmoitus.

Mistä apua ja tukea yrittäjyyteen?

• Uusyrittäjyyskeskukset
• Yrittäjäjärjestöt
• Erilaiset verkkosivut ja YouTube
• Verkostot, esim. Nuoret Yrittäjät

Aicha Manai ja Joonas Mikkilä

Teksti: Elli-Noora Kumpulainen, Valtakunnallinen YES ry