Reisjärven opisto

Yrittäjyystunneilla ei kirjoja tarvita – Reisjärven opistolla yrittäjyyttä opiskellaan käytännön kautta

 

Reisjärven opiston rehtori Mikko Kinnusen (vas.) ja yrittäjyysvalmentaja Ville Laitilan mielestä yrittäjämäisiin taitoihin kuuluu vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, vastuullisuus, sinnikkyys ja luovuus.

Reisjärven kristillisellä opistolla voi opiskella vuoden pituisella yrittäjyyslinjalla, jonka aikana opiskelijat perustavat omat harjoitusyritykset. Opistovuoden jälkeen nuoret voivat jatkaa yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti opiston omassa osuuskunnassa.

Reisjärven kristillisen opiston yrittäjyyslinjan toiminta käynnistyi viisi vuotta sitten yrittäjien ehdotuksesta, ja sen kohderyhmänä on 16–17-vuotiaat nuoret.

– Nuoret hakeutuvat yrittäjyyslinjalle, koska nuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on viime vuosina kasvanut ja yrittäjyysopeille on tällä hetkellä kysyntää. Yrittäjyyslinjalla opitaan tekemällä, mikä myös houkuttelee nuoria opintojen pariin, toteaa opiston yrittäjyysvalmentaja Ville Laitila.

Laitila kertoo, että yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin päästään ennen kaikkea käytännön kautta. Yrittäjyyslinjalaisilla on oppikirjat käytössä vain englannin tunneilla.

– Opiskelijat jakautuvat lukuvuoden alussa tiimeihin ja perustavat NY-yrityksen, jota he pyörittävät opistovuoden ajan. Harjoitusyrityksen lisäksi opiskelijamme harjoittelevat yrittäjämäisiä taitoja muun muassa osallistumalla Reipas-messujen järjestämiseen Reisjärvellä.

Opistolla yrittävää asennetta harjoitellaan myös muilla opintolinjoilla ja oppilaskuntatoiminnan kautta.

– Yrittäjyys on yksi toimintamme painopistealue. Esimerkiksi kaikki opiskelijamme kuuluvat johonkin lautakuntaan, kuten musiikki-, teknologia- tai kioskilautakuntaan. Näiden tehtävänä on järjestää tapahtumia ja ohjelmaa opistolla sekä kerätä toiminnallaan varoja opiston yhteiseen retkeen, kertoo opiston rehtori Mikko Kinnunen.

Opistovuoden jälkeen voi jatkaa yrittäjyystoimintaa osuuskunnassa

Reisjärven opiston opiskelijoille tarjotaan lukuvuoden jälkeen mahdollisuus jatkaa yrittäjyystoimintaa Versosto-osuuskunnassa. Tämä on uusi yrittäjyyskasvatuksen malli, joka syntyi opistolla Keskipiste-Leaderin rahoittaman Silta-hankkeen myötä.

– Yrittäjyyslinjalaiset lopettavat NY-yrityksensä lukuvuoden lopussa ja muuttavat kotiseudulleen tai opiskelujen pariin. Monella olisi kuitenkin halua jatkaa toimintaa yrittäjänä. Alaikäisten on lisäksi hankalaa perustaa oma yritys. Vastauksemme tähän ongelmaan on osuustoiminta.

Laitila toimii osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana. Osuuskunnassa on tällä hetkellä 37 jäsentä eri puolilla Suomea.

– Osuustoiminnan perusperiaate on se, että osuuskunta on jäsentensä omistama yritys. Kaikki jäsenet ovat tasavertaisia ja päättävät osuuskunnan asioista yhdenvertaisesti. Nuoret voivat esim. jatkaa NY- tai 4H-yrityksensä toimintaa osuuskunnan kautta ja laskuttaa osuuskunnalta.

Versosto-osuuskunta tarjoaa nuorille jäsenilleen vahvaa tukea yrittäjyyteen. Osuuskunnalla on muun muassa oma WhatsApp-ryhmä, jossa on kokeneita yrittäjiä kummeina. Heidän tehtävänsä on kannustaa nuoria yrittäjiä ja antaa apua yrittäjyyden arkeen.

Teksti: Elli-Noora Kumpulainen, Valtakunnallinen YES ry