EU:n energia- ja ilmastopolitiikka

EU:n ilmastopolitiikka on moniosainen kokonaisuus, jonka avulla ohjataan jäsenmaiden omia sekä EU-alueen yhteisiä toimia sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi että siihen sopeutumiseksi. Ilmastopolitiikan keskeisiä osia ovat ilmasto- ja energiapaketti, päästökauppa, kansalliset tavoitteet päästökaupan ulkopuolisille aloille, uusiutuvan energian lisäämisvelvoite ja EU:n sopeutumisstrategia.

EU:n  ilmastopolitiikkaa ohjaavat YK:n ilmastosopimus ja sitä täydentävä Kioton pöytäkirja, jossa asetettuihin päästövähennystavoitteisiin EU pyrkii 2020- ilmasto- ja energiapaketilla. Se on jäsenmaita sitova lainsäädäntökokonaisuus, joka on laadittu vuonna 2009.  2020- ilmasto- ja energiapaketissa on määritelty EU-alueen tavoitteeksi kasvihuonepäästöjen vähentäminen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (vuoden 1990 tasoon verrattuna) sekä uusituvalla energialla tuotetun energian osuuden lisääminen 20 prosenttiin (energian loppukäytöstä laskettuna). 20 prosentin vähennystavoite asetettiin myös yhteisön energiankulutukselle.

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 päästötasosta. EU:n ilmastopolitiikan tulevaisuudennäkymiä on kuvattu Euroopan komission tiekartassa vähähiiliseen talouteen aina vuoteen 2050 saakka.

Mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys?  Lue lisää täältä.

Lue myös ilmastoneuvottelija Harri Laurikan blogi siitä, miten neuvottelut ovat vuosi vuodelta edenneet ja mitä kaikkea niiden yhteydessä onkaan tapahtunut!

Lähteet ja lisätietoa:
Ilmasto-opas.fi
Ympäristöministeriö

Tietopaketin kokoamiseen on käytetty ulkoministeriön EU-tiedotustukea.