EU:n neuvosto

Euroopan unionin neuvosto edustaa jäsenmaiden hallituksia ja on EU:n pääasiallinen päättävä elin yhdessä parlamentin kanssa. Neuvosto koostuu EU-maiden ministereistä. EU:n neuvosto neuvottelee EU:n lainsäädännöstä ja hyväksyy komission esittämät säädökset yhdessä parlamentin kanssa. Muita tehtäviä ovat politiikan koordinointi, ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittäminen Eurooppa-neuvoston päätösten mukaisesti, sopimusten tekeminen valtioiden tai kansainvälisten organisaatioiden kanssa ja EU:n vuotuisen talousarvion hyväksyminen yhdessä parlamentin kanssa.

Euroopan neuvostolla on 10 eri kokoonpanoa, jotka käsittelevät eri politiikan aloja. Neuvostolla ei ole pysyviä jäseniä, vaan jokainen EU-maa lähettää kokoukseen sen aihealueesta vastaavan ministerin.

Yksi kokoonpanoista on Ympäristöneuvosto, joka vastaa EU:n ympäristöpolitiikasta. Sen kenttään kuuluvat mm. ympäristönsuojelu, luonnonvarojen harkittu käyttö sekä ihmisten terveyden suojelu. Ympäristöneuvosto käsittelee myös ilmastomuutokseen liittyviä ympäristökysymyksiä.

Nyt tarkkana!
Euroopan unionin neuvoston (Consilium) lisäksi EU:ssa toimii Eurooppa-neuvosto (European council), joka määrittelee EU:n yleisen suunnan ja tärkeimmät tavoitteet neljä kertaa vuodessa kokoontuvissa huippukokouksissaan. EU:n ulkopuolinen Euroopan neuvosto (Council of Europe), Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, moniarvoisen demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseen ja kehittämiseen.

Lähteet ja lisätietoa:

Euroopan unionin kotisivut

Euroopan unionin neuvoston kotisivut

Ympäristöneuvosto

Tietopaketin kokoamiseen on käytetty ulkoasiainministeriön EU-tukea.