Suomen pysyvä edustusto EU:ssa

Suomen pysyvä edustusto Euroopan Unionissa (EUE) toteuttaa Suomen EU-politiikkaa  ajamalla Suomen etuja hallituksen ohjeiden pohjalta. Edustusto myös raportoi ja välittää tietoa Suomeen. EU-edustustossa työskentelee noin sata henkilöä, jotka ovat eri ministeriöiden lähettämiä asiantuntijoita. Edustustoa onkin kuvattu valtionhallinnoksi pienoiskoossa. Hallinnollisesti edustusto on osa ulkoasiainministeriötä.

Katso lyhyt intro:

Lehdistösihteeri Leena Brandt esittelee Suomen pysyvän edustuston toimintaa ja EU:n neuvostoa:

Lähteet ja lisätietoa:

Suomen pysyvän edustuston kotisivut

Tietopaketin kokoamiseen on käytetty ulkoministeriön EU-tiedotustukea.