Talous- ja sosiaalikomitea

Täällä voit tutustua Talous- ja sosiaalikomitean rooliin ja tehtäviin.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on 350-henkinen asiantuntijaelin, joka antaa EU:n parlamentille, komissiolle ja neuvostolle lausuntoja käsitteillä olevista lainsäädäntöehdotuksista. Se voi myös nostaa esiin muita, tärkeäksi katsomiaan asioita. Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa on kuvattu sillaksi EU:n toimielinten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä. Sen keskeinen tehtävä onkin edistää Euroopan yhdentymisen arvoja ja ajaa osallistuvan demokratian ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden asiaa paitsi EU:n sisällä, myös kansainvälisellä tasolla. Tätä tehtävää ETSK edistää mm. järjestämällä erilaisia taide-, nuoriso- ja muita tapahtumia.

Katso lyhyt intro:

Simo Tiainen kertoo lisää:

Lähteet ja lisätietoa talous- ja sosiaalikomiteasta, sen jäsenistöstä ja lausunnoista löydät EU:n kotisivuilta sekä ETSK:n omilta kotisivuilta.

Tietopaketin kokoamiseen on käytetty ulkoministeriön EU-tiedotustukea.