Järjestötoimijan ABC

Tervetuloa Järjestötoimijan ABC-osioon! Täältä löydät asiaa ja materiaaleja niin esiintymis- ja kokoustaidoista kuin vaikuttamisesta, ryhmädynamiikasta ja hallituksen uuden jäsenen perehdyttämisestä. Osio on vielä työn alla, joten materiaalia tulee vähitellen lisää. Alla lyhyet kuvaukset ja linkit eri aihekokonaisuuksiin, joihin pääset myös vasemmasta valikosta.

Järjestötoimija äänessä 

Järjestötoimija äänessä -aineistossa käsitellään kolmea järjestökentälle tärkeää aihealuetta, jotka ovat hyvä esiintyminen, esittäytyminen sekä vaikuttava puhe. Kyseessä on videoaineisto, jossa aiheita käsitellään Leena Pakkasen johdolla konkreettisten esimerkkien kautta. Järjestötoimija äänessä on uusi koulutuskokonaisuus, joka on luotu yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

Uuden hallituksen jäsenen perehdytyspaketti

Tähän osioon kootaan materiaalia uuden hallituksen jäsenen perehdytyksen tueksi. Katso videot hallitustyöskentelystä pähkinänkuoressa, voit myös ehdottaa mitä materiaalia tästä osuudesta olisi hyvä löytää jäsenjärjestösi näkökulmasta.

Kokouskäytännöt

Kokoustekniikan osaaminen on tärkeä taito järjestöissä, koska sillä pääsee mukaan järjestöjen päätöksentekoon. Ennen kokousta on aina hyvä tutustua kokoustekniikkaan, sillä menettelytapojen tunteminen helpottaa päätösten tekemistä, säästää aikaa ja antaa itsevarmuutta puhujille. Tässä aineistossa käydää läpi koko kokousprosessi kokousten valmistelusta sen jälkitoimiin sekä eri vaiheisiin liittyviä tapoja toimia kokousteknisesti oikein. Tarkoituksena on antaa tietoa kokousteknisistä menettelytavoista ja sen myötä helpottaa kokoukseen osallistumista.

Vaikuttaminen

Erilaisiin asioihin vaikuttaminen on usein osa aktiivista järjestötoimintaa. Tälle sivulle kootaan asiaa vaikuttamisesta, sen eri keinoista ja siihen liittyvistä asioista.

Ryhmädynamiikka

Tässä aineistossa tutustumme ryhmätoimintaan ja ryhmässä esiintyviin ilmiöihin. Järjestöissä toimit erilaisissa ryhmissä sekä ohjaajana että jäsenenä.  Siksi onkin hyödyllistä tietää, miten ryhmä muodostuu ja mitkä asiat ryhmässä vaikuttavat.