Esiintymistaito

”Hyvä puhuja osaa asiansa”. Tämä koskee paitsi sisältöä, myös esiintymistaitoa. Suunnittele esityksesi. Mieti, mikä on puheesi tavoite – mitä haluat sanoa, minkä viestin haluat välittää, miksi? Pohdi myös minkälaisessa tilanteessa puhut ja valitse tyyli sen mukaan. On hyvä ajatella puhetta kuulijoiden näkökulmasta eli puheen kohdentamista jo valmistautumisvaiheessa.Johdannossa Leena Pakkanen käy läpi mitä on hyvä huomioida esiintyessään ja antaa konkreettisia neuvoja niin esiintymiseen kuin esiintymisjännitykseen. Kesto: 8:08

Esiintymiseen vaikuttavat puhujan tiedot, taidot ja asenteet. Niitä voi ja kannattaa opiskella ja harjoitella enemmänkin, jos puhuminen on tai tulee olemaan iso osa toimintaasi. Myös kuuntelemisen taidoilla on merkitystä esiintymistaitoja ajatellen. Kiinnostavaa aihetta ja puhujaa jaksaa kuunnella paremmin ja keskittyneemmin, jolloin myös viesti menee paremmin perille. Kuulija-analyysin avulla voi vahvistaa viestin saavutettavuutta.

Puheviestinnässä kuuntelemisella voidaan tarkoittaa myös nonverbaalisen viestinnän havainnoimista ja tulkintaa. Nonverbaaliin viestintään kuuluvat mm. ilmeet, eleet, asennot, äänen ja tilan käyttö. Ne ilmaisevat usein puhujan suhtautumista asiaansa ja kuulijoihin, ja luovat myös mielikuvaa puhujasta. Niiden avulla voi havainnollistaa puhetta, mutta ne voivat olla myös (osin) tiedostamattomia. Myös kuuntelemista ja nonverbaalin viestinnän hyödyntämistä voi harjoitella!

Jännittääkö? Älä huolestu, se kuuluu asiaan. Voit vaikuttaa esiintymisjännitykseen keskustelemalla, harjoittelemalla, erilaisia mielikuvatekniikoita käyttämällä ja huolehtimalla siitä, olet valmistautunut riittävän hyvin – osaat paitsi asiasi, myös käyttää puheesi havainnollistamiseen tarvitsemaasi tekniikkaa.

Suhtautumisellasi puhetilanteeseen on paljon vaikutusta. Hyväksy jännitys, ajattele positiivisesti esitystilannetta ja itseäsi esiintyjänä. Harjoittele puheen pitämistä ”kotiyleisön” edessä ja/tai nauhoittamalla (huomasithan etusivulta Leena Pakkasen tarjouksen?), tee rauhoittumisharjoitteita ennen esitystä, valitse yleisöstä aluksi yksi tai muutama joille puhut, osallista yleisöä ja kerää tarvittaessa palautetta. Muista hengittää, ole oma itsesi ja muista, että harjoitus tekee mestarin!