Kokousdokumentit

Kokoustekniikkaan oleellisena osana kuuluu asianmukaiset ja lain edellyttämät kokousdokumentit, jotka ovat etukäteen lähetettävä esityslista sekä kokouksen dokumentointiin käytetty pöytäkirja.

Voit katsoa esimerkkimallit esityslistan , puheenjohtajan muistion ja pöytäkirjan laadintaan.