Materiaalit

Tässä vielä koottuna kaikki sivuilla olleet diat (pdf) aiheittain sekä mallipohjat dokumenteista:

Johdanto kokoustekniikkaan

Kokousosallistujan huoneentaulu

Kokoustyypit

Hallituksen kokous

Sähköinen kokous

Kokousmenettelyt sääntömääräisissä kokouksissa

Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne

Puheenvuoro kokouksessa

Kokouksen ehdotuslajit

Äänestys ja enemmistön käsitteet

Vaali

Päätöksen kyseenalaistaminen

 

Mallipohjat:

Esityslistamalli

Puheenjohtajan muistiomalli

Pöytäkirjamalli