Puheenvuorotyypit

Asian käsittelykaavaa noudattaen on osallistujilla keskusteluvaiheessa mahdollisuus tehdä omia ehdotuksiaan asian ratkaisemiseksi. Luonteeltaan nämä ehdotukset voivat olla hylkääviä, lykkääviä, muutosehdotuksia sekä varsinaisia ehdotuksia.
Puheenvuorot pyydetään yleensä sovitulla tavalla esimerkiksi nostamalla kättä. Puheenvuoro aloitetaan sanomalla “puheenjohtaja” ja lisäksi ilmoitetaan puheenvuoron laji. Puheenvuorot jaetaan yleensä pyytämisjärjestyksessä lukuunottamatta etuoikeutettuja puheenvuorotyyppejä, jotka ovat työjärjestyspuheenvuoro, vastauspuheenvuoro ja repliikki.

 

Valmiit diat (pdf): Puheenvuoro kokouksessa