Tehokas? ja leppoisa kokous -videot

Tehokas? kokous – ja leppoisa kokous -videot on tarkoitettu oheismateriaaliksi kokouskäytäntöihin perehdyttämiseen. Huumorin avulla kärjistäen on haluttu nostaa esiin erilaisia kokouskäytäntöjä, kokoukseen osallistujien rooleja, tuntemuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Ajatuksena on, että videoiden avulla voi herättää keskustelua ja nostaa esiin ehkä muuten hankalasti lähestyttäviäkin aiheita. Videon voi keskeyttää sopivassa kohdin ja pohtia, mitä voisi tehdä toisin. Voit myös hyödyntää oheista kysymyspatteristoa videon esittämisen yhteydessä.
 

Tehokas? kokous:

Pohdittavaa/keskusteltavaa:

  • minkälaisia kokousteknisiä virheitä tai muita ongelmia videossa esiintyy?
  • miten kokouskäytäntöjä pitäisi muuttaa, jotta kaikki saisivat äänensä kuuluviin niin halutessaan? Miten muutokseen voitaisiin päästä?
  • miltä Simo Seinäruususta mahtaa tuntua? Miten tällaiset kokemukset voivat vaikuttaa hänen ja muidenkin hallituksen jäsenten kiinnostukseen osallistua hallitustyöskentelyyn/ yhdistyksen toimintaan?
  • onko toimintamallissa mitään hyvää tai toimivaa? Miten sitä voitaisiin hyödyntää omassa yhdistyksessäsi?
  • muuta, mitä?

Ja tässä leppoisa kokous:

pohdittavaa/keskusteltavaa

  • minkälaisia kokousteknisiä virheitä tai ongelmia videossa esiintyy?
  • minkälaisia ongelmia leppoisasta kokouskäytännöstä voi yhdistyksen toiminnalle olla?
  • miten kokouskäytäntöjä pitäisi muuttaa, että siitä saataisiin tehokkaampi?
  • näetkö mitään hyvää/toimivaa leppoisan kokouksen toiminnassa? Voisiko siitä jotain siirtää omaan yhdistykseesi?