Yhdistyksen vuosikokous

Mitä tapahtuu yhdistyksen vuosikokouksessa? Mitä asioita tulee huomioida vuosikokoukseen liittyen? Mitä yhdistyslaki määrää vuosikokouksesta? Milloin ja miten vuosikokouksessa äänestetään? Videolla esitellään kuvitteellisen Nuppulan kyläyhdistyksen vuosikokouksen kulku.

Nuppulan kyläyhdistyksen vuosikokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Toimintakertomuksen hyväksyminen
6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
9. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
10. Talousarvio tulevalle kaudelle
11. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta
12. Toiminnantarkastajien valinta
13. Muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen