Ryhmädynamiikka

Yhteisössä toimiminen koetaan usein mielekkääksi ja tärkeäksi osaksi ihmisen elämää. Ryhmään kuuluminen tuo meille tunteen siitä, että olemme osa jotain suurempaa kokonaisuutta. On hyvä tietää, miten ryhmä muodostuu ja millaisia asioita ryhmän tai ryhmähengen muodostumiseen vaaditaan. Tällöin voit omalla toiminnallasi ohjata ryhmäsi menestyksen polulle.

Jokainen meistä toimii erilaisissa ryhmissä päivittäin. Otamme osaa erilaisiin harraste- ja opintoryhmiin, mutta myös työpaikoilla törmäämme tiimityöhön yhä useammin. Lisäksi tulevat erilaiset virtuaaliryhmät, joissa toimitaan sähköisesti ilman kasvokkaiskontaktia. Erilaisten ryhmien lisääntyessä ryhmätyötaitojen hallitsemisesta onkin tullut yhä tärkeämpää.

Ryhmän jäsenyydelle voidaan löytää erilaisia määritelmiä, mutta tavallisesti ryhmä perustuu jäsenten yhteisille intresseille. Toisin sanoen jäsenet hyötyvät jollain lailla ryhmään kuulumisesta. Ihmisillä on myös erilaisia motiiveja liittyä ryhmään. Toiset haluavat informaatiota, jotkut ovat mukana tutustuakseen uusiin ihmisiin ja jollekin ryhmä tarjoaa mahdollisuuden päästä vaikuttamaan ja verkostoitumaan.

Kurkkaa täältä ryhmätyömenetelmiä.