Ryhmän vaiheet

(mm. Bruce Tuckman)

1 Muodostumisvaihe (Forming)

” Miten säilytän itsenäisyyteni ja liityn ryhmään”

 • turvallisuushakuisuus ja hyväksynnän hakeminen
 • ryhmän rajojen ja sääntöjen koetteleminen
 • riippuvuus ohjaajaan
 • ryhmä kommunikoi toisilleen ohjaajan kautta

vuosikello: uuden johtokunnan aloittaessa

Ohjaajan tehtävät

 • ottaa alussa ohjaajuus
  • antaa malli
  • antaa palautetta
  • sanalliset ohjeet
 • kiinnittää huomio vuorovaikutukseen, ryhmän vuorovaikutusrakenne
 • kiinnittää huomio perustehtävään ja tavoitteen jäsentämiseen, ryhmän työrakenne
 • tutkia ryhmää
  • ketä kuuluu
  • ketkä ovat uusia, ketkä vanhoja
  • onko valmiita alaryhmiä, tuttuus, yhtäläisyydet, erot
 • rakentaa tiimiä
  • ilmapiiri, oma viritys
  • osallistujien tutustuminen, parin kautta ryhmään
  • työskentely vaihtuvien parien kanssa ja pienryhmissä
  • huolehtiminen työskentelyn rakenteesta niin, että jokainen saa ja joutuu ottamaan tilaa ja ilmaisemaan itseään

2 Kuohuntavaihe (Storming)

“Mikä on minun paikkani, statukseni?”

 • alaryhmien, liittoutumien muodostuminen
 • ohjaaja saattaa kuulua johonkin alaryhmään, klikkiin tai muut kuvittelevat ohjaajan kuuluvan
 • muiden klikkien ja / tai ohjaajan arviointi ja arvostelu

erimielisyydet nousevat esiin, odotusten ja ajatusten yhteentörmäys, konfliktit syntyvät

 • ideat herkässä, rutiineja vähän
 • eniten tai vähiten ilmaisevien asema ryhmässä tärkeä
 • etsitään mahdollisia syntipukkeja

vuosikello: järjestäytymiskokous

Ohjaajan tehtävät

 • rohkaista kritiikkiin => kertoo ryhmän turvallisuudesta
 • ottaa vastaa kielteisiä tunteita
 • pitää itsensä klikkien ulkopuolella
 • sekoittaa alaryhmiä
 • antaa arvostavaa palautetta kaikille
 • nostaa ristiriidat esille
 • puuttuu syntipukki-ilmiöön
 • antaa tilaa
 • selkeyttää valta- ja normirakennetta ryhmässä (säännöt)

3 Sopimisvaihe (Norming)

“Kuinka lähelle voin mennä?”

 • ryhmäläiset hyväksyvät toisensa ja ryhmähenki muodostuu
 • ryhmän normit ja säännöt muodostuvat
 • me-henki korkealla; vika, huonot ja / tai syylliset ovat ryhmän ulkopuolella
 • riippuvuutta ryhmästä
 • viihtyminen voi viedä huomiota perustehtävästä
 • näkemyksiä ja tunteita ilmaistaan
 • jokaisella oma rooli
 • ohjaaja voi kuulua joukkoon tai olla ulkopuolella
 • joskus nimitetään myös uudistumisvaiheeksi

vuosikello: yhdistyksen alkaneen toimintavuoden käynnistämistä

 

Ohjaajan tehtävät

 • pitää huolta perustehtävästä, olla “ilonpilaaja”
 • olla lenkkinä ulkomaailmaan ja ylläpitää kontakteja
 • kohdata ryhmän jäsenet yksilöinä ja nostaa esiin erilaisuutta
 • avoimuuden ja todellisuuden tajun vahvistaminen
 • ryhmän tunnerakenteesta huolehtiminen

 

4 Hyvin toimiva ryhmä (Performing)

Yhteistyöryhmä

 • ryhmä on tuottava, tehokas ja luova
 • jäsenillä on monenlaisia suhteita keskenään
 • alaryhmät ovat muuttuvia ja joustavia
 • vallitsee luottamus ja vastuuntunto
 • kommunikaatio on avointa ja tunteet ilmaistaan
 • tilaa myös heikoille puolille ja virheille
 • ristiriidat nostetaan esille ja käsitellään ryhmässä
 • palaute tukee yhteisöä
 • jaettu tietoisuus perustehtävästä

vuosikello: toimintasuunnitelman toteuttamista

 

Ohjaajan tehtävät

– ohjaajan asema ja rooli vain ajoittain tärkeä

 • konsultatiivinen rooli korostu, jakaa johtajuutta
 • toimii yhtenä joukossa
 • ylläpitää motivaatiota
 • etsii haasteita
 • ryhmän roolirakenne

 

5 Ryhmän lopettaminen ( Adjourning )

 • ryhmän toimintatapa ei enää ole suorituskeskeinen
 • jäsenet hyvästelevät toisensa
 • tunteet vahvasti esillä

vuosikello: vuoden päättyessä toiminnan tarkastelua: mitä on saatu aikaan, mitä siirtyy seuraavalle vuodelle

 

Ohjaajan tehtävät

 • tehdä tietoiseksi ryhmän päättyminen hyvissä ajoin
 • kerrata ryhmän kanssa ryhmän historiaa (“muistelut”)
 • antaa tila ja lupa tunteille

 

Lähteet:

Buchanan, D & Huczynski A. 2004. Organizational behaviour. An introductory text. Prentice Hall.