Uudet ja vanhat sukupolvet

Ryhmissä kohtaavat usein vanhat ja uudet sukupolvet sekä vanhat ja uudet ryhmän jäsenet. Molemmissa tapauksissa vastakkain ovat perinteiset tavat vastaan uudet tavat. Tämä saattaa ajoittain aiheuttaa kitkaa eri osapuolten välillä. Olisikin hyvä muistaa, että uusi ja vanha voivat elää rinta rinnan ja rikastuttaa ryhmän toimintakulttuuuria entisestään.Perinteitä tulee pitää yllä, mutta myös aika ajoin uudet tuulet virkistävät.

Erilaiset näkökulmat rikastuttavat ja laajentavat ryhmän tietämystä ja taitamusta.

Vastakohtaisuudet
•    perinteiset tavat vastaan uudet tavat
•    perinteiset ammatit, uudet ammatit
•    erilaiset arvot
•    nuorten innostus ja senioreiden kokemus voi aiheuttaa eripuraa, mielipahaa, alaryhmiä yms.
•    arvostamaan oppiminen, arvostuksen antaminen, arvostuksen vastaanottaminen

Täydentävät asiat
•    kokemus ja tieto keskustelevat, jolloin molemmat tukevat toisiaan
•    erilaiset näkökulmat rikastuttavat ja laajentavat tietämystä ja taitamusta
•    toiminnan näkyvyys lisääntyy

Uudet ja vanhat ryhmäläiset
•    innostus ja vastustus taistelevat
•    omat rajat ja rajojen koskemattomuus
•    uudet tuulet ja uudet näkökulmat rikastuttavat, mutta aluksi voivat aiheuttaa myös vastustusta
•    tuleminen yhdeksi yhteisöksi edellyttää menemistä ainakin puoliväliin toista vastaan, oman itsensä tuntemista ja hyväksymistä ryhmän jäseneksi ja samoin myös toisen tuntemista ja hyväksymistä
•    molemminpuolinen arkuus
•    molemminpuolisen arvostuksen saaminen

Yhteisöongelmia ja ratkaisuja
•    alaryhmät
•    erilaiset perheet
•    erilaiset elämänkokemukset (nuoret, seniorit)
•    erilaiset elämänkatsomukset (nuoret ja seniorit; erilaiset ideologiat)
•    poliittiset värittymät
•    henkilökemialliset ongelmat
•    erilaiset kulttuurit

Erilaiset yhteisöongelmat johtuvat yleensä väärinkäsityksistä ja ymmärtämättömyydestä erilaisia kulttuureja ja tapoja kohtaan. Paras tapa ratkaista tällaisia ongelmia onkin tutustua erilaisiin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin.