Vaikuttaminen

Mitä vaikuttaminen on?

Vaikuttamisen tarkoitus on muutos, epäkohtien korjaaminen, asioiden ja olosuhteiden parantaminen. Vaikuttaminen on asioiden muuttamista haluttuun suuntaan. Vaikuttamisen matkalle liittyy aina onnistumisia ja epäonnistumisia, oppimiskokemuksia. Eteneminen tapahtuu usein pienin edistysaskelin, harvemmin suurin mullistuksin.

Saavuttaakseen toivotun tuloksen vaikuttamisella täytyy olla tavoite. Toisin sanoen henkilöllä/ryhmällä täytyy olla näkemys siitä, mitä, miten ja miksi asioita halutaan muuttaa. Toimijan täytyy myös olla tietoinen omista motiiveistaan.

Miksi minua tarvitaan vaikuttajana?

Olen tämän maan kansalainen, asun jossakin kaupungissa / kunnassa, asun kylä- / asukasyhteisössä: olen jäsen, en ulkopuolinen. Minulla on turvanani lakeja, jotka mahdollistavat vaikuttamisen. Lait myös velvoittavat, että tulen kuulluksi. Minulla on oikeus vaikuttaa itseäni koskeviin asioihin.


1. Asiat, joista en voi päättää enkä voi niihin vaikuttaa
•    yritä hyväksyä ne, älä uhraa aikaasi niistä murehtimiseen
2. Asiat, joista en voi päättää, mutta joihin voin vaikuttaa
•    ota selville kanavat ja ihmiset, joiden kautta voit vaikuttaa
3. Asiat, joista voin päättää ja joihin voin vaikuttaa
•    toimi aktiivisesti
4. Asiat, joista pitää päättää ja joihin pitää vaikuttaa
•    nämä asiat ovat vastuullasi ja vaativat toimintaasi

Vaikuttamisen kanavia

•    tiedotusvälineet (lehdet, radio, TV, netti)

•    sosiaalinen media

•    mielipidekirjoitukset (myös sosiaalisessa mediassa)

•    kansalaisadressit

•    osallistuminen järjestötoimintaan

•    osallistuminen oman yhteisön toimintaan, kokouksiin, erilaisiin työryhmiin

•    verkostoituminen muiden kylien kanssa

•    osallistuminen kuntatason päätöksentekoon

•    osallistuminen politiikkaan

Mitä vaikuttaja tarvitsee

•    analyyttistä ja loogista ajattelua
•    laajojen ja moniulotteisten kokonaisuuksien hahmottamista
•    pitkän tähtäyksen visioimista
•    ymmärrystä siitä, mihin tehtävät päätökset johtavat
•    rohkeutta olla eri mieltä
•    rohkeutta myöntää olleensa väärässä
•    neuvottelutaitoa, kompromissin tekokykyä
•    kykyä nähdä tehtävän kompromissin rajat (kaikesta ei voi neuvotella tai tehdä kompromissia)
•    luottamusta muihin omaan ryhmään
•    toivoa ja uskoa tulevaisuuteen, positiivisuutta

Lue lisää vaikuttamisesta:

https://www.osallistu.fi/