Koulutusta verkossa

MSL:n koulutustiimi palvelee jäsenjärjestöjä verkkokokousten ja webinaarien suunnittelussa, fasilitoinnissa ja toteutuksessa. Perehdytämme myös verkkokouksiin soveltuvan Teamsin ja verkkokoulutustyökalu Adobe Connectin käyttöön ja autamme mielellämme myös sopivien ohjelmistojen ja työkalujen valinnassa. Täältä saat esimerkiksi selkeät Teams-kokoukseen liittymisen ohjeet.

Toteutamme myös webinaaripohjaisia, vuorovaikutteisia Sitran Erätauko-dialogikoulutuksia. Tarjolla on 1,5 tuntia kestävä perehdytys Erätauko-menetelmään ja 1,5 tunnin dialogisen verkkokokoustamisen syventävä koulutus.

Esite verkossa toteutettavista Erätauko-koulutuksista: perehdytys Erätauko-menetelmään ja dialogisen verkkokokouksen järjestäminen

Myös etätyön tukemiseen ja virtuaaliseen viestintään on tarjolla materiaalia ja tarvittaessa koulutusta. Ota rohkeasti yhteyttä koulutustiimiimme!

Jäsenjärjestöt voivat hyödyntää MSL:n myöntämää kurssi- ja luentotukea myös verkkokoulutuksissa. Verkossa toteutettavissa koulutuksissa tuki maksetaan kouluttajan opetustuntien mukaan ja ulkopuolisen kouluttajan käyttämän työajan perusteella. Lisätietoa koulutustuen hakemisesta on täällä.