Menetelmäpankki

Menetelmäpankista löytyy erilaisia harjoituksia ja materiaaleja monenlaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Voit hakea ideoita sekä miettiä uusia tapoja tutustumiseen, ryhmäyttämiseen ja osallistamiseen. Menetelmäpankkiin on koottu myös materiaalia eri aihepiireistä tutustuttavaksi ja hyödynnettäväksi omassa yhdistystoiminnassa, kunhan käytön yhteydessä mainitaan Maaseudun Sivistysliitto. Erilaiset toiminnalliset menetelmät toimivat hyvin aktivoivina menetelminä, ottavat huomioon erilaiset oppimistavat sekä syventävät oppimista. Lue lisää yhteistoiminnallisesta oppimisesta.

Koto-kortit

MSL:n koto-kortit helpottavat yhdistysten ja järjestöjen työtä muualta muuttaneiden mukaan ottamisessa. Koto-korttien avulla kohdataan ihminen ihmisenä, jutellaan, tehdään ja opitaan yhdessä, sekä jaetaan omasta osaamisesta.

Käsikirja uusien ihmisten kohtaamisesta

Käsikirjan tarkoitus on avata korttien teemoja ja rohkaista ryhmäkeskusteluja. Käsikirjaa voi hyödyntää, kun järjestössä herää tarve tai kiinnostus ottaa muualta muuttaneita mukaan toimintaan. Myös asiasta kiinnostuneet yhdistysaktiivit saattavat hyötyä käsikirjasta. Käsikirjaa voi käyttää joko pelkästään tai yhdessä kotokorttien kanssa.

Osallisuus kortilla

Korteissa esitellään menetelmiä, joiden on todettu innostavan ihmisiä tulemaan mukaan sekä tekemään yhdessä ja yhteiseksi hyväksi. Ne myös vahvistavat osallistujia, tuovat ihmisten oman osaamisen esiin ja lisäävät osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Arjen luovuus -kortit

Arkista elämää voi rikastuttaa tekemällä asioita hieman eri tavalla kuin ennen, luovasti ja kokeillen, katsomalla uudenlaisesta näkökulmasta. Arjen luovuus -kortit antavat vinkkejä ja kannustavat luoviin oivalluksiin ja tekoihin omassa arjen ympäristössä, yksin tai yhdessä toisten kanssa. Menetelmät kumpuavat taiteen eri aloilta. Myös itseoppineet ITE-taiteilijat antavat innoittavia esimerkkejä.

Ryhmätyömenetelmät

Täältä löydät erilaisia tutustumisharjoituksia ja ryhmätyömenetelmiä.

Kansalais- ja yhdistystoimintatietoa eri kielillä

Täältä löydät kansalais- ja yhdistystoiminnan perustietoa arabiaksi, dariksi, somaliksi, tigrinjaksi ja englanniksi.

Kevytyrittäjyys- ja osuuskuntatietoa eri kielillä

Täältä löydät tietoa kevytyrittäjyydestä ja osuuskunnissa toimimisesta dariksi, tigrinjaksi, somaliksi, arabiaksi, englanniksi ja suomeksi.

Vinkkejä ja ideoita monikulttuurisen toiminnan tueksi

Kotoverkostoja maaseutualueille -hankkeessa tuotettu materiaali monikulttuurisesta toiminnasta kiinnostuneille yhdistyksille.

Reseptivihko

Tähän on koottu Kotoverkostoja maaseutualueilta -hankkeen monikulttuuristen ruokatapahtumien reseptit. Hyvää ruokahalua!

Hiiliviisaus-julkaisu

Vähähiiliset kylät -hankkeissa koostettiin yhteinen Hiiliviisaus-loppujulkaisu, joka esittelee hankkeiden aikana tehtyjä toimenpiteitä ja tarjoaa työkaluja arjen ilmastoviisauden – vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistämiseksi.

Hiiliviisaasti arjessa -kortit

Hiiliviisaus-julkaisussa esitellyt arjen ilmastoteot tiivistettyinä menetelmäkortteina

Erätauko

Erätauko on tapa käydä ja käynnistää rakentavaa keskustelua. Sen avulla voit tuoda ihmisiä eri lähtökohdista tasavertaiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin. Erätauko on Sitran kehittämä dialogin käymisen menetelmä, joka on kaikkien käytettävissä. MSL on mukana Erätauko-verkostossa, ja tarjoamme jäsenjärjestöillemme Erätauko-fasilitointikoulutusta ja -kouluttajakoulutusta.

Tapahtumien järjestäminen

Tältä sivulta löytyy materiaalia tapahtumien järjestämisen tueksi esimerkiksi tapahtuman suunnitteluun, turvallisuuteen, lupiin ja viestintään liittyen.

Ympäristöluotsaus

Ympäristöluotsaus on Maaseudun Sivistysliiton kehittämä menetelmä, jonka kautta paikalliset ihmiset ottavat vastuuta omasta lähiympäristöstään ja -yhteisöstään ja tekevät vapaaehtoistyötä oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ympäristöluotsaus perustuu vertaistoimijuuteen ja arjen asiantuntijuuteen.