Ryhmätyömenetelmiä

Tässä osuudessa esitellään seuraavat ryhmätyömenetelmät:

  • Aivoriihi
  • Aarrekartta
  • Akvaario
  • Kuusi hattua
  • Osallistava video
  • Käsitekartta (Mindmap)
  • Oppimiskahvila
  • Porinaryhmät
  • Swot
  • Tulevaisuusverstas
  • Tuplatiimi
  • Tuumatalkoot
  • Palaute