Tulevaisuusverstas

Tulevaisuusverstas on menetelmä asioiden työstämiseen, joita halutaan tai joudutaan muuttamaan. Verstaan perustaminen saakin usein alkunsa paikallisista tai alueellisista ongelmista ja muutoksista (esim.koulun lakkauttaminen, teiden rakentaminen). Parhaiten menetelmä sopii tilanteisiin, joissa ongelmatilanne alkaa vasta hahmottua ja suunnitteluvaihe on alussa. Päämääränä on saada kaikki kiinnostuneet mukaan asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tulevaisuusverstaassa puuhataan yhteisten asioiden eteen ryhmässä työskennellen, mutta yksilön ääntä kunnioittaen.

Verstas voidaan toteuttaa missä tahansa paikassa, jossa ihmiset voivat tavata ja keskustella. Lisäksi tarvitaan seinille ripustettavia paperiarkkeja ja paksuja tusseja, sillä vertastyöskentelylle ominaista on asioiden ja ideoiden ylöskirjaaminen.

Tyypillisesti menetelmään sisältyy valmisteluvaihe sekä kolme verstasvaihetta:

Valmisteluvaihe
• Teemasta päättäminen ja tiedottaminen
• Paikan valinta ja työmateriaalin hankkiminen

1. Ongelma- tai kritiikkivaihe
• Vaiheen päämääränä on esitellä ongelma ja sitä kohtaan esitetty kritiikki
• Asiat kirjataan ylös ja järjestetään aihepiireiksi

2. Mielikuvitusvaihe
• Mielikuvitusvaiheessa vastataan kritiikkiin esittämällä omia toiveita, haaveita ja ideoita ongelman korjaamiseksi
• Tämän jälkeen pienryhmissä valitaan kiinnostavimmat ideat ja työstetään niitä edelleen ratkaisuehdotuksiksi

3. Todellistamisvaihe
• Kolmannessa verstasvaiheessa “palataan takaisin todellisuuteen” eli tiedostetaan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset ja etsitään niiden pohjalta mahdollisuudet toteuttaa ratkaisuehdoituksia
• Esteet toiminnalle voidaan selvittää itse tai apuna voidaan käyttää asiantuntijoita
• Lopuksi heittäydytään vielä kerran mielikuvitusmaailmaan ja pohditaan, miten esteet voisi kukistaa

Tarvikkeet: isoja paperiarkkeja ja tusseja, teippiä tai sinitarraa

Soveltuu käytettäväksi:
• ongelmanratkaisua vaativissa tilanteissa, esim. alueelliset ongelmat
• kun asioita halutaan tai joudutaan muuttamaan
• kun kaikki halutaan saada mukaan päätöksentekoon

Lähteet:
Jungk, R & Müllert N., 1989. Tulevaisuus Verstaat. Moniseri, Kerava.