Hiiliviisauden edistäminen

Tänne kootaan esimerkkejä hiiliviisauden edistämistä tukevista menetelmistä ja toimintamalleista:

Kylätalon energiaopas 

 Monen kylän kruununjalokivi on oma kylätalo, joka kokoaa kyläläiset yhteen ja tarjoaa puitteet toiminnalle ja tapahtumille. Kylätalon ylläpito vaatii kuitenkin sekä aikaa että rahaa. Kylätalot energiapiheiksi -opas tarjoaa keinoja ja ohjeita kylätalon lämmön- ja sähkönkulutuksen ja sitä kautta ylläpitokustannusten pienentämiseen. Energiankulutuksen vähentyessä saadaan pienennettyä myös kylätalon hiilipäästöjä. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita ja neuvoja, joiden avulla on helppo lähteä liikkeelle. Opas on laadittu Suomen Ympäristökeskuksen ja Maaseudun Sivistysliiton yhteistyönä, Pohjois-Karjalassa toteutetun Kohti vähähiilisiä kyliä -hankkeen tuloksena.

Tutustu oppaaseen.

Kokeilujen kautta kestäviin ja kehittyviin kyliin

Tässä raportissa esitellään Pohjois-Karjalan maaseudun kyläyhteisöissä toteutettuja hiiliviisaita kokeiluja. Raportti perustuu vuosina 2016–2019 toteutettuun ”Kohti vähähiilisiä kyliä” (KVK) -hankkeeseen, jossa käynnistettiin paikallisia kokeiluja ja kannustettiin kyliä ottamaan käyttöön hiiliviisaita ratkaisuja. Tavoitteena oli nostaa vähähiilisyys ja konkreettiset ympäristöteot kylien ja maaseutualueiden vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi. Raportissa arvioidaan, millaisia vaikutuksia paikallisilla kokeiluilla on ollut hiilipäästöjen vähenemisen kannalta. Lisäksi arvioidaan kokeilujen yhteisöllisiä vaikutuksia sekä vaikutuksia sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen kylällä. Hanketta toteutettiin 19 pohjoiskarjalaisella kylällä ja sitä rahoitti Manner-Suomen maaseutuohjelma. Lataa raportti tästä!