Ihan Nurkan Takana

Verkkoaineisto kokoaa yhteen oivaltavia esimerkkejä 6–17 -vuotiaiden kanssa toteutetusta kulttuuri- ja lähiympäristökasvatuksesta. Eri puolilla Suomea toteutetut innovatiiviset esimerkit on muokattu toistettaviksi ja sovellettaviksi malleiksi kasvattajien käyttöön sekä kouluissa että vapaa-ajan toiminnassa, paikkakunnasta riippumatta. Näkökulma kulttuuriympäristöön ja sen tulkintaan on avara ja uutta etsivä.Käytännölliset ja yhteiseen tekemiseen perustuvat mallit tukevat monipuolisen ympäristösuhteen kehittymistä. Aineiston tarkoitus on innostaa kasvattajia aiheen pariin ja tukea työn käytännön toteutuksessa

Verkkoaineisto on tuotettu osana Paikan tuntu – paikan identiteetti -hanketta, yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa.

Astu sisään verkkoaineistoon: nurkantakana.fi