Kylien kehittäminen

”Niin kauan kuin on hymyä, on toivoa!”
(uusi kyläviisaus Pohjois-Karjalasta)Minkälainen on meidän unelmienmme kylä? Mitä muuttaisimme, säilyttäisimme, lisäisimme tai poistaisimme kylän toiminnasta jos meillä olisi siihen mahdollisuus? Mitä ovat ne esteet, jotka hidastavat meitä saavuttavasta unelmiamme?Aktiivista kylää luonnehditaan usein kehittyvänä kylänä. Kehittämisessä ei aina tarvitse olla kyse suurista muutoksista. Usein on tärkeintä se, että tunnistetaan ja ylläpidetään niitä asioita, jotka tekevät juuri meidän kylästä arvokkaan ja houkuttelevan.Kylän kehittäminen aloitetaan nykytilan huolellisella analysoinnilla. Vasta tämän jälkeen paneudutaan tulevan toiminnan kehittämiseen.  Analysoinnissa tärkeää on tarkastella kylän toimintaa suhteessa sen perustehtävään. Lisäksi pohditaan, mahdollisia muutostarpeita suhteessa kylän rakenteisiin kuten väestön ikään, määrään ja ammatteihin. Oman näkökulmansa tarkastelulle tuovat kylällä toimivat yritykset ja kylän palveluja osa-aikaisesti käyttävät mökkiläiset.

Kylän kehittämistyö tehdään suunnitelmallisesti. 5-8 teemaillan tulevaisuusverstas on keskustelun jäsentämisessä hyvä apuväline. Mukaan kannattaa kutsua mahdollisimman monipuolinen joukko kylän väkeä.

Teemailtojen lämminhenkinen, innostava ja iloinen ilmapiiri tekee keskustelusta uutta luovan tapahtuman, jolla on parhaassa tapauksessa pitkälle ulottuvat vaikutukset.

Kun nykytila on analysoitu, unelmat ja ideat luotu sekä esteet kartoitettu on aika siirtyä kylän kehittämisohjelmien suunnittelemiseen ja ydintehtävien valitsemiseen.