Kyläsuunnitelma

Kyläsuunnitelma on kylän, kyläyhteisön tai useamman kylän yhteinen ja yhteisöllinen suunnitelma siitä, mitä omalla kylällä tullaan lähivuosina tekemään. Kyläsuunnitelma eroaakin kyläyhdistyksen toimintasuunnitelmasta erityisesti siinä, että se laaditaan useaksi vuodeksi ja siinä ideoidaan ja suunnitellaan tulevaisuutta jopa kymmenen tai kahdenkymmen vuoden päähän.

Kyläsuunnitelma tehdään oman kylän tarpeesta, omalle kylälle ja kyläläisille. Innoite suunnitelman tekemiseen tosin voi tulla myös kylän ulkopuolelta, esimerkiksi omasta kunnasta tai leaderyhdistykseltä, kun kyläyhdistys hakee hankerahoitusta.

Kyläsuunnitelman tekeminen on helppoa ja hauskaa ja sen voi tehdä monella eri tavalla. Tärkeää on se, että se on oman kylän näköinen ja kyläläiset tekevät sen itse. Kyläsuunnitelma onnistuu, kun sen tekemisessä yhdistyy määrätietoisuus ja tavoitteellisuus rentouden ja yhteisöllisyyden kanssa.

Kyläsuunnittelu tuottaakin myös yhdessä olemista. Monien kyläsuunnitteluiltojen yhteydessä kuulee kommentteja siitä, että mukava on nähdä noitakin ihmisiä näin nokittain, ollaanhan sitä melkein naapureita, ei vaan tule käytyä kylässä.

Kyläsuunnittelun tuotokset voi jakaa kolmeen osaan tai laariin:

1. Kylän ja kyläläisten omin voimin tehtävät asiat
•    kimppakyytien järjestäminen
•    verhonvaihtoviikon järjestäminen

2. Kyläläisten omin voimin tehtävät ulkopuolista rahoitusta vaativat asiat
•    kylätalon julkisivun kunnostaminen
•    oman kylän vaaramaisemapeltojen viljeltynä säilyttäminen

3. Kylälle tärkeät ulkopuolisista tahoista riippuvat asiat
•    laajakaista-asiat
•    teiden kunnostaminen

Kyläsuunnittelusta sopiminen ja suunnitelman tekeminen
Ennen kyläsuunnitelman aloittamista kyläyhdistyksen on hyvä sopia muutamasta asiasta. Hyvin usein kyläyhdistyksen kaverina on kyläkehittäjä, kyläneuvoja tai vaikkapa kyläkasakka. Kyläkehittäjän kanssa sovitaan työskentelytavasta, kyläiltojen ajankohdista ja kokoontumispaikoista. Kokoontumisiin kannattaakin kiinnittää huomiota. Mukava paikka ja kunnon tarjoilut tuovat uusia kyläläisiä kyläiltoihin. Myös siitä pitää sopia, miten kyläsuunnitteluilloista tiedotaan. Käytetäänkö lehti-ilmoituksia, kyläkirjeitä vai sähköpostia?

Itse kyläsuunnitelma voidaan toteuttaa monella tapaa, mutta erinomaisesti siihen soveltuu Tulevaisuusvertas-menetelmä (kts. myös työkalupakki). Tällöin kyläsuunnitelman tekeminen jakautuu neljään vaiheeseen, jotka ovat analyysivaihe, synkistelyvaihe, irrotteluvaihe sekä todellistamisvaihe. Jokaiselle vaiheelle tulisi varata mielellään yksi päivä/ilta. Lopuksi olisi vielä hyvä käyttää aikaa kyläsuunnitelman syventämiseen.

Analyysi-ilta ( valmisteluvaihe)
•    tavoitteena kartoittaa kylän osaamiset ja taidot
•    minkälainen kylämme on tällä hetkellä?
•    Mitkä ovat sen rajat? Mahtuuko uusia asukkaita?
•    Mikä on kylän ilmapiiri?

Synkistely-ilta ( ongelmavaihe)
•    tavoitteena kartoittaa kylän ongelmat
•    tuodaan esille kaikki mieltä painava ja kaivava
•    keskustellaan asioista, ei ihmisistä

Irrottelu-ilta ( mielikuvitusvaihe)
•    tavoitteena heittäytyä visoimaan unelmien kylä
•    esitetään hulluimmatkin ideat ja ajatukset
•    ei rajoja, rahaa riittää kaikkeen!

Todellistamis-ilta
•    tavoitteena kehittämisohjelmat ja valmis kyläsuunnitelma
•    laitetaan jalat takaisin maanpinnalle
•    valitaan ideoista käyttökelpoisimmat ja kehitetään niitä eteenpäin

Syventämis-ilta
•    tavoitteena tarkistaa ja syventää valmistuvaa kyläsuunnitelmaa