Vaikuttaminen kylätoiminnassa

Kylätoiminnassa mukana oleminen avaa monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttamiseen. Osallistumalla kokouksiin ja erilaisiin työryhmiin, pääset mukaan päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun. Yhteisten tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen puolestaan avaavat ovia uusien ihmisten tapaamiseen ja verkostoitumiseen. Vain osallistumalla voit vaikuttaa siihen, miten asioita tehdään!

Vaikuttamisen kanavia kylätoiminnassa
•    kokoukset
•    työryhmät
•    kyläyhdistyksessä toimiminen
•    osallistuminen tapahtumiin ja niiden järjestelyyn
•    talkoot
•    projektit ja hankkeet

 

Kyläaktiivista kuntavaikuttajaksi

Yksi vaikuttamisen tapa on osallistua kunnassa tehtäviin päätöksiin lautakunnassa ja valtuustossa. Jotta kyläaktiivista voisi tulla kunta-aktiivi, täytyy hänen nauttia oman kyläyhteisönsä luottamusta ja saada sieltä lähimmät tukijoukot.

Kuntasuunnitelmat tehdään virka- ja luottamushenkilöiden yhteistyönä kunnan eri lautakunnissa. Kylien suunnitelmien ideat välittyvät ja jalostavat kuntasuunnitelmaa kyliltä olevien lautakunnissa toimivien luottamushenkilöiden kautta. Jotta näin todella tapahtuisi, kylien kannattaa huolehtia siitä, että kyläaktiiveja on mukana kunnallisia päättäjiä valittaessa. Kylien verkostoituessa myös ideat ja niiden kannattajat verkostoituvat ja saavat näkyvyyttä kuntasuunnitelmassa.

Vaikuttamisen kanavia kuntatasolla

  • kylien välinen yhteistyö
  • kyläpolitikointi
  • luottamushenkilönä toiminen kunnan lautakunnissa ja valtuustossa