Osallisuuden tukeminen

Tässä osiossa esitellään osallisuuden tukemisessa ja kuntayhteistyössä käyttämiämme menetelmiä.

Vapaan sivistystyön uuden lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen myötä opintokeskukset kehittelevät yhdessä kansanopistojen kanssa erilaisia malleja osallisuuden ja kielenoppimisen tueksi. Toimijakenttänä ovat jäsenjärjestöt, joiden kanssa käydään aluetasolla neuvotteluita toiminnan käynnistämiseksi.
Tutustu lukutaitovalmennuksen esittelyyn!

Paikallista tekemistä on tuettu yhteisö- ja paikkasidonnaisella taidetoiminnalla, jossa yhdistyvät yhteinen tekeminen, toiminta, dialogi ja luovat taideprojektit.