Tarinatuvat

Tutustu itseesi kirjoittamalla tai kokoa isovanhempiesi tai vanhempiesi historia pyytämällä heitä kirjoittamaan omaa elämäntarinaa tai -kaarta! Näiden aineistojen avulla voit kirjoittaa elämästäsi ohjatusti ja miettiä sopivia teemoja aineistosta löytyvien kysymysten kautta.Kirjoitustehtävät antavat helpon tavan lähestyä elämää, muistella ja kirjoittaa siitä. Aineistot on luotu opintoryhmäkäyttöön, joten jokainen tarinatupa-aineisto on ohjattu kokonaisuus, jossa aihesisällöt on pilkottu vastaamaan opintokerhojen tapaamiskertoja. Aineistoja voi käyttää hyvin myös muualla kuin pelkästään opintokerhoissa.

Elämäni tarina -opintoaineisto
Elämäni tarinassa pohditaan ihmisen juuria, vanhemmuutta sekä eri elämänvaiheita ja niiden vaikutuksia ihmisen elämään. Elämän tarinaa käydään läpi kysymysten kautta.
Lataa tai tulosta opintoaineisto tästä

Tarina luo siltaa -opintoaineisto
Tarina luo siltaa pohtii, miksi tarinat ovat tärkeitä ja miksi niitä olisi hyvä kirjoittaa ylös. Siinä käydään läpi ihmisen historiaa ja kehittymistä sekä taustoitetaan tarinoiden kautta, miten ihminen käyttäytyy eri tilanteissa. Aineisto myös ohjeistaa, miten pitää kokonainen yhdeksän kerran Tarina luo siltaa -opintokerho.
Lataa tai tulosta opintoaineisto tästä

Elämänkaari-opintoaineisto
Elämänkaari-opintoaineistossa ihmisen elämä on jaettu 11 seitsenvuotisjaksoon. Aineisto auttaa käymään läpi elämää järjestelmällisesti ja muistelemaan kaikki nämä jaksot varhaislapsuudesta vanhuuteen ja kirjoittamaan samalla oman elämänkaaren historia. Jokaisen elämänjakson jälkeen on ohjeistettuja kirjoitustehtäviä, joiden avulla elämänhistoriaa kirjoitetaan ja työstetään.
Lataa tai tulosta opintoaineisto tästä

Muistot talteen -opintoaineisto
Materiaali antaa konkreettisia vinkkejä miten eri muodoissa olevaa historiaa tai muistoja voi tallentaa ja arkistoida. Millaisia eri tapoja on tallentaa historiaa ennen kuin se häviää?
Lataa tai tulosta opintoaineisto tästä