Verkkoluennot

Pehmeä taide

Taiteen tohtori Minna Haveri luennoi lankapohjaisin menetelmin tehdystä pehmeästä taiteesta. Hän esittelee lankatekniikoita käyttäviä suomalaisia taiteilijoita niin kuvataideammattilaisten kuin neulegraffareiden ja ITE-taiteilijoidenkin joukosta. Haverin kirja Pehmeä taide punoo säikeitä käsityöperinteistä ja kädentaidoista tämän hetken kuvataiteelliseen ilmaisuun. Haveri pohtii käsityön piirissä tapahtunutta muutosta, jonka seurauksena neuletekniikat ovat nousseet suosituksi kuvataidetekniikaksi ja taiteellisen itseilmaisun keinoksi. Pehmeä taide -kirjan on julkaissut Maaseudun Sivistysliitto ja kustantanut Maahenki Oy.

Maahenki: Pehmeä taide – Haveri Minna


Kalevan karhut, Knuuttila

Professori emeritus Seppo Knuuttilan luento Kalevan karhuista. Kuvattu Karhufestivaaleilla Ilomantsissa 22.8.2015.

Kesto: 12:48


Paikan identiteetti, Mahon

Tohtori Marie Mahon Irlannin yliopistosta vieraili Maaseudun Sivistysliitossa kesäkuussa. Kulttuurimaantieteilijänä ja tutkijana hän oli erityisen kiinnostunut paikan identiteetistä, sen syntymisestä sekä sen muuttamisesta kylissä positiivisempaa suuntaan. Hän esitteli erilaisia alueellisia projekteja, joita Irlannissa oli kokoiltu eri kylissä ja joissa taide sekä kulttuuri olivat toimineet oivina työkaluina kylien aktivoimisessa ja identiteetin vahvistamisessa.Tässä tohtori Mahonin pitämä esitelmä tutkimastaan aiheesta sekä projekteista joita oli seurannut.

Kesto: 21:02